Slogs Herreds Hus
 

Kontakt

Kontakt Slogs Herreds Hus på telefon 7476 2400

 
Forsamlingshus, Slogsherredshus, Kulturcenter Vest | Slogsherredsvej 20, 6372 Bylderup Bov - Danmark | Tlf.: 7476 2400