Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Slogs Herreds Hus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde seneste søndag 27. januar 2019.

 

Huset vil være vært ved kaffe og kage.

 

Vel mødt.

Info:

Dato: 31-01-2019

Tidspunkt: 19:00

Gratis arrangement

Sted: Slogsherredsvej 20, 6372 Bylderup Bov

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendigt.