Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Slogs Herreds Hus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde seneste søndag 26. januar 2020.

 

Huset vil være vært ved kaffe og kage.

 

Vel mødt.

Info:

Dato: 18-02-2020

Tidspunkt: 19:00

Gratis arrangement

Sted: Slogsherredsvej 20, 6372 Bylderup Bov

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendigt.